Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRM012 - Marc Normatiu Específic per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Entrevista de tutorización

5%

Criteris de superació

Es prendran com a criteris per a la superació de les tasques o pràctiques:

  • L'adequat coneixement dels elements bàsics del marc jurídic referenciat (60%)
  • El grau de comprensió i la capacitat d'interrelació de la matèria objecte d'avaluació (30%)
  • L'ordre i la claredat expositiva en la contestació de la prova corresponent d'avaluació (10%)

Per a la superació de l'assignatura cal obtenir almenys una qualificació de cinc punts en l'avaluació global.