SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

 

BLOC 1.- ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Tema 1: Descripció de dades univariables i bivariables. Població i mostra. Distribució de freqüències. Mesures de posició i dispersió. Regressió i correlació.

  BLOC 2.- PROBABILITAT

  Tema 2: Variables aleatòries. Definició i propietats de probabilitat. Variables aleatòries. Distribució binomial. Distribució normal.

   BLOC 3.- INFERÈNCIA ESTADÍSTICA

   Tema 3: Estimació i contrast de mitjanes i proporcions. Estimació de la mitjana poblacional. Interval de confiança per a la mitjana d’una població normal. Contrast d’hipòtesis per a la mitjana d’una població normal. Comparació de les mitjanes de dues poblacions normals.

   Tema 4: Anàlisi de dades categòriques. Contrast d’una proporció: l’estadístic khi quadrat. Contrast de diverses proporcions: tests de bondat d’ajust. Taules de contingència.

    Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
    Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16