MD1763 - Endocrinologia i Sistema Immune

Curs 2 - Semestre 2

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.

01

juny

2021

1a ordinària (Maig)

Pràctiques

horari aula
12:00-14:00

MD1315AI, MD1311AI, MD1316AI, MD1313AI, MD1314AI

Observacions:

Pràctic

01

juny

2021

1a ordinària (Maig)

Teoria

horari aula
09:00-11:30

MD1010AA, MD1008AA, MD1011AA

Observacions:

Teòric

01

juliol

2021

2a ordinària (Juny-Juliol)

Pràctiques

horari aula
12:00-14:00

MD1315AI, MD1316AI

Observacions:

Pràctic

01

juliol

2021

2a ordinària (Juny-Juliol)

Teoria

horari aula
09:00-11:30

MD1008AA

Observacions:

Teòric