SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1763 - Endocrinologia i Sistema Immune

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1. Bases anatòmiques del sistema immune. Mètodes inmunològics.

Anatomia de la melsa, ganglis limfàtics i medul·la òssia. Sistemes immunitaris regionals. Mètodes inmunològics.

Tema 2. Histologia dels òrgans limfàtics.

Cèl·lules del sistema limfàtic: fenotips i marcadors CD. Limfòcits i cèl·lules presentadores d'antigen. Gots, teixit limfàtic difús i nòduls limfàtics. Histo-fisiologia de ganglis limfàtics: arquitectura (escorça-medul·la) i tipus cel·lulars. L'Estafa, la barrera hemato-*timica i la “educació” de limfòcits T. Histologia de la melsa.

Tema 3. Immunitat innata.

Barreres contra la infecció. Mecanismes moleculars i cel·lulars de la resposta immune innata. Funcions de la resposta immune innata.

Tema 4. Sistema immune adaptatiu.

Molècules del sistema immune adaptatiu. Resposta immunitària adaptativa. Immunitat cel·lular i humoral.

Tema 5. Anticossos.

Característiques de l'estructura de l'anticòs. Cinc classes d'immunoglobulines. Característiques funcionals.

Tema 6. Receptors de membrana per a l'antigen.

Estructura dels receptors antigènics. Propietats dels diferents receptors per a antígens.

Tema 7. Interacció primària amb l'antigen.

Què reconeixen els anticossos. Identificació per la cèl·lula B dels epítops presents en una proteïna. Especificitat i reactivitat creuada dels anticossos. Que reconeixen les cèl·lules T. Processament d'antígens per a la presentació pel CMH. Superantígenos.

Tema 8. Activació de limfòcits.

Generalitats de l'activació limfocitària. Senyals per a l'activació de limfòcits B i T. Respostes funcionals dels limfòcits B i T.

Tema 9. Producció d'efectors.

Tipus de reaccions immunitàries cel·lulars i humorals. Les citocines com a missatgers intercel·lulars. Proliferació de cèl·lules T activades en resposta a les citocines. Efectors de les cèl·lules T en la immunitat intervinguda per cèl·lules. Proliferació i maduració de les respostes de les cèl·lules B en resposta a les citocines. Síntesi d'anticossos. Cèl·lules de memòria.

Tema 10. Característiques de la resposta immune a diferents microorganismes.

Característiques de la resposta immune enfront de bacteris de creixement extracel·lular, bacteris de creixement intracel·lular, virus, fongs i paràsits. Infeccions cròniques (Chagas, infecció per EBV, Hepatitis cròniques, Infecció per VIH.

Tema 11. Mecanismes de control.

Regulació de la immunitat cel·lular i humoral. Xarxes immunoendocrines reguladores. Efectes de la dieta, l'exercici, el traumatisme i l'edat sobre la immunitat.

Tema 12. Ontogènia i filogènia.

Caracterització les diferents etapes del desenvolupament i maduració dels limfòcits B i T. Tolerància de les cèl·lules B i T. Evolució de la resposta immunitària.

Tema 13. Anatomia del sistema endocrí. Òrgans i glàndules endocrines

Concepte i visió general. La hipòfisi o glàndula pituitaria. L'hipotàlem. La epifisi o glàndula pineal. Glàndules tiroide i paratiroide. Glàndules suprarenals.

Tema 14. Histologia del sistema endocrí.

Tema 15. Principis fisiològics del sistema endocrí.

Naturalesa de les hormones. Química de les hormones. Mecanismes d'acció hormonal. Determinació de concentracions hormonals en sang.

Tema 16. Hormones hipofisiàries i el seu control per l'hipotàlem.

Hipòfisi i la seua relació amb l'hipotàlem. Funcions fisiològiques de les hormones adenohipofisiàries. Funcions fisiològiques de les hormones de la hipòfisi posterior.

Tema 17. Hormones tiroïdals i paratiroïdals. 

Formació i secreció de les hormones tiroïdals. Funcions de les hormones tiroïdals en els teixits. Regulació de la secreció d'hormona tiroïdal. Malalties del tiroide: hipertiroïdisme i hipotiroïdisme. Hormona paratiroïdal, calcitonina, metabolisme del calci i del fosfat, vitamina D, ossos i dents.

Tema 18. Hormones corticosuprarenals.

Química de la secreció corticosuprarenal. Funcions dels
 mineralocorticoides. Aldosterona.

Tema 19. Medul·la adrenal.

Adrenalina i noradrenalina. Valor de la medul·la suprarenal per al funcionament del sistema nerviós simpàtic.

Tema 20. Hormones pancreàtiques.

Funcions de les hormones secretades pel pàncrees en els teixits. Regulació de la secreció de les hormones del pàncrees. Control de la glucèmia.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16