Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1761 - Aparell Genitourinari i Renal

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia és fonamentalment teòrica-pràctica, els ensenyaments teòrics mitjançant classes magistrals presencials impartides pels professors de l'assignatura. A conseqüència de la pandèmia pel COVID-19, la docència teòrica serà presencial però l'assistència de l'alumnat quedarà limitada al 50%. S'establirà un ordre altern per grups per a l'assistència presencial, mentre que l'altre 50% podrà seguir la classe per streaming. En funció de la situació epidemiològica, la docència teòrica podria impartir-se totalment online.

Les pràctiques i seminaris es realitzaran distribuint als alumnes en grups, procedint segons metodologia demostrativa, amb retroalimentació positiva individual, la qual cosa permet una avaluació formativa continuada. Per a açò s'utilitzaran mètodes didàctics actius, és a dir de tècnica de grups, del descobriment i interrogatius, a més dels mètodes convencionals expositius i demostratius, de tal manera que l'alumne siga gestor de la seua pròpia docència, utilitzant i valoritzant la seua pròpia experiència professional. Així doncs, l'assignatura s'impartirà mitjançant:

Ensenyaments teòrics: Classes Magistrals impartides pel professor, que constaran de 21 temes, especificats prèviament.

Ensenyaments pràctics: Cada alumne haurà de resoldre un problema específicament adaptat a l'aprenentatge de l'assignatura, amb retroalimentació per part del professor.

Els conceptes anatòmics i histològics apresos durant els ensenyaments teòrics s’aplicaràn a la identificació de les diverses estructures en la sala de dissecció i amb eines de microscopi virtual en aula d' informàtica.

 - Seminaris: Treball pràctic dirigit pel professorat, igualment amb els alumnes disposats en grups reduïts.

-Tutories: Tutories individuals o en petit grup per a contrastar els avanços en l'adquisició de competències i assessorar sobre la preparació dels seminaris. 

Estudi personal de l'alumne. Aquest temps inclou tot el procés personal d'aprenentatge de l'alumne no consignat en apartats anteriors, el correcte aprofitament dels quals serà comprovat mitjançant les proves teòrica i pràctica.

En el desenvolupament de les activitats formatives i el procés avaluatiu s'empraran plataformes virtuals sempre que s'estime oportú.