Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1507 - Pensament Contemporani i Interculturalitat (Filosofia)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Mapa conceptual

10%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

10%

Criteris de superació

a) L'avaluació es du a terme traient la mitjana de la nota obtinguda en la primera part del curs (Bloc I: Pensament contemporani) i en la segona part del curs (Bloc II: Interculturalitat). Per a superar l'assignatura s'han de complir els següents requisits:

Obtenir una nota mitjana global de 5 o més.

Obtenir en cadascun dels dos blocs una nota de 4 o més.

b) L'estudiantat ha de presentar-se obligatòriament a l'examen final de tots dos blocs per a constar com a «Presentat o presentada».


Es considera com a «No presentat o no presentada» l'alumnat que no realitze l'examen escrit d'ambdues parts.


L'examen de les dues parts és recuperable a la resta de convocatòries del curs. En cas que l'examen d'una de les parts estiga aprovada i el de l'altra no, es guardarà la nota de la part aprovada per a les properes convocatòries.

La resta d'activitats no són recuperables, i es duran a terme durant el semestre en què s'impartisca la docència. En la segona convocatòria es guardarà la nota de les activitats de la primera convocatòria.