Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1241 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Les pràctiques externes se realitzaran en el segon semestre de 4rt curs, amb una càrrega lectiva de 12 crédits distribuits de la manera següent: 260 hores en l'institució o organisme adient, 5 hores de tutories i avaluació i 35 hores no presencials que tenen per objecte la redacció d'una memoria explicativa de l'activitat desenvolupada (5 hores de tutories i evaluació). Entre atres aspectes, la memoria contindrà una descripció concreta i detallada de les tasques desenvolupades i els departaments de l'entitat on ha estat assignat o assignada l'alumne, una valoració de les tasques desenvolupades amb els coneiximents i competències adquirides en relació amb els estudis universitaris, una relació dels problemes plantejats i el procediment seguit per a resoldre'ls, l'identificació de les apotacions que, en materia d'aprenentatge, han comportat les pràctiques externes i una avaluació de les pràctiques externes i sugerències de millora.
 
En l'entitat colaboradora hi haurà un supervisor/a que estarà en contacte amb el/la professor/a de l'UJI encarregat de tutoritzar a l'estudiant per a informar-lo de les activitats desenvolupades per l'alumne. El supervisor/a d'empresa serà una persona vinculada a l'entitat o institució on es realitzen les pràctiques externes i designada per aquesta amb experiència professional en l'àmbit de coneiximent en el que l'estudiantat desenvoluparà la seua activitat i amb els coneiximents necessaris per a realitzar una tutela efectiva.
 
El/la tutor/a podrà citar a l'estudiant periòdicament a fi de poder realitzar un seguiment de les pràctiques. L'estudiant té l'obligació d'acudir a les sessions de tutorització.
 
El/la tutor/a és la persona responsable de l'avaluació i calificació de l'assignatura.