Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1227 - Activitat Administrativa

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG4 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

CE7 Comprendre el funcionament de les potestats públiques

Resultats d'aprenentatge

RADA51 conèixer el procés de la presa decisions en l’exercici de potestats públiques i la seua distribució a través de les estructures de l’administració.

CMG51 Expressar les pròpies idees de forma estructurada i intel·ligible en l’àmbit de l’activitat administrativa