Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1217 - Protecció Jurídica dels Ciutadans enfront de l'Administració

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

La nota final de l'estudiant serà resultat de l'avaluació dels següents aspectes:

a) Un examen escrit al final del curs (80% de la qualificació global de l'assignatura).

b) Resolució de casos i activitats pràctiques, així com participació en el seu desenvolupament en l'aula (20% de la qualificació global de l'assignatura).
 

Per a tenir aprovada l'assignatura serà necessari aconseguir un mínim de 4 punts en la part teòrica i 1 punt en la part pràctica.

L'alumne o l'alumna que no es present a l'examen escrit s'entendrà com NO PRESENTAT en aqueixa convocatòria d'exàmens.

La no realització de les pràctiques o el seu suspens amb menys de la nota mínima requerida (5), suposarà que han de realitzar-se i aprovar un o diversos exercicis pràctics al costat de l'examen final de l'assignatura, en 1ª i 2ª convocatòria.

Les dues parts tant pràctica com teòrica seràn recuperables en 2ª convocatòria.