Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1212 - Ordenament Constitucional i Drets Fonamentals

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

48 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE2 - Comprendre l’estructura i el funcionament dels sistemes polítics.

CG11 - Resolució de problemes.

CG1 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG9 - Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

RADC25 Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic.

RADC24 Adquisició d’una consciència crítica en l’anàlisi de l’ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

RADC23 Analitzar la coherència dels judicis propis i aliens, de forma argumentativa i valorar les seues implicacions i conseqüències

RADC22 Conèixer els principis, valors i fonaments del sistema constitucional espanyol i el seu sistema de fonts.

RADC21 Conèixer els drets fonamentals, les llibertats públiques i els deures constitucionals i les seues garanties reconeguts pel nostre ordenament constitucional.