Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1203 - Introducció al Dret

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica que es va a utilitzar és la següent (tenint en tot cas present la rellevància del treball de l'estudiant en atenció al concepte de crèdit ECTS i de la implementació dels principis de l'Espai Europeu d'Educació Superior):

- Lliçó magistral: l'ús del que tradicionalment s'ha denominat "lliçó magistral" en el sentit de transmissió de continguts i coneixements per part del professor s'utilitzarà com a ferramenta bàsica per a concretar i centrar les qüestions bàsiques en cada mòdul. És a dir, serà un element de docència presencial que aprofitarà la proximitat i la sincronia per a dotar als mòduls de directrius bàsiques en relació a continguts rellevants i activitats a realitzar.

- Mètode del cas: El Dret oferix la possibilitat de tractament de continguts partint de la resolució de supòsits pràctics (docència per problemes).

- Crítica participativa: S'obrirà al final de cada mòdul docent i/o tema una possibilitat de reflexió crítica sobre els continguts i competències adquirits en l'aula.


- Seminaris: Al llarg del curs es planificarà la realització d'un o dos seminaris sobre un tema rellevant en què s'aprofundirà. L'elecció del tema dependrà de l'interés que el grup manifeste en relació a un llistat de possibilitats que els seran oferides atés que la participació de l'estudiant en els seminaris és clau.

- Tutories: A més de les tutories de despatx (és a dir, d'aquelles en què presencial o a través de l'Aula Virtual el o l'estudiant és atesa quant a presentació de dubtes, qüestions...) està prevista la realització d'algunes sessions de tutorització per a guiar els treballs que el o l'estudiant haurà d'elaborar a fi de millorar la gestió de l'autoaprenentatge.

 

- Ús de l'Aula Virtual: Des del principi de curs totes les informacions, guies i altres instruments vinculats a l'ensenyança-aprenentatge formaran part dels continguts de l'Aula Virtual. És més, l'Aula Virtual es conforma com un espai asincrònic en què, a més de "suportar" continguts i guies de l'assignatura, servirà com a plataforma per a entrega de treballs, coordinació d'activitats, espai de debat... En definitiva, permet la interrelació entre iguals (tots els i les estudiants matriculats en cada grup) i entre professorat-estudiants.