Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1222 - Disseny Conceptual de Videojocs

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

55%

Exàmen

45%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura s'ha d'aprovar tant la prova teòrica com el projecte. De tal manera que l'alumnat que aprove aquestes dues parts haurà superat l'assignatura.
 
El projecte es realitzarà en grup.
 
En la valoració del projecte es valorarà l'originalitat, la correcció i detall en la descripció així com la seua presentació. En l'Aula Virtual apareixeran els procediments detallats per a la realització del projecte.

La prova teòrica consistirà en un examen sobre els principals conceptes del disseny  de videojocs. 

Per a la segona convocatòria s'aplicaran els mateixos criteris per a la superació de l'assignatura que en la primera.