SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1021 - Instal·lacions Elèctriques de Baixa i Mitjana Tensió

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEE03 - Capacitat per al càlcul i disseny d’instal·lacions elèctriques de baixa i mitjana tensió.

CG05 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

CG07 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG07 - Ser capaç de desenvolupar en equip un projecte d’una instal·lació elèctrica.

CG05 - Ser capaç d’aplicar programes informàtics específics per a la realització de projectes d’instal·lacions elèctriques.

CEE03 - Ser capaç de realitzar els càlculs luminotècnics d’una instal·lació d’enllumenat tant d’interior com d’exterior.

CEE03 - Ser capaç de dissenyar una instal·lació elèctrica de baixa tensió de qualsevol àmbit.

CEE03 - Ser capaç de dissenyar centres de transformació i centres de repartiment.

CEE03 - Conèixer els característiques bàsiques dels elements que componen les instal·lacions elèctriques de baixa i mitjana tensió.

CEE03 - Conèixer els característiques bàsiques de l’aparellatge principal utilitzat en centres de transformació i centres de repartiment.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16