Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. La comptabilitat com sistema d'informació

1.1 Activitat econòmica i la necessitat d'informació

1.2 Els usuaris de la informació comptable

1.3 Concepte i àrees de la comptabilitat

1.4 Objectius de la informació comptable

1.5 Requisits de la informació comptable

 

Tema 2. El patrimoni i els resultats

2.1 El patrimoni de l'empresa

2.2 Estructura econòmica i estructura financera: les masses patrimonials, actiu, passiu i patrimoni net.

2.3 L'equació comptable

2.4 Les transaccions i l'equació comptable

2.5 El Balanç

2.6 El Compte de Pèrdues i Guanys

 

Tema 3. El mètode comptable i la partida doble

3.1 El mètode comptable: Principi de dualitat i el mètode de la partida doble

3.2 Els Comptes, estructura i conveni general de càrrec i abonament

3.3 El Diari, estructura i registre

3.5 Procediments i seqüència del procés de registre

3.6 El Balanç de Comprovació de Sumes i Saldos

 

Tema 4. El registre comptable de transaccions

4.1 Operacions comercials: compres i vendes. Determinació del marge comercial

4.2 Altres despeses i ingressos d'explotació

4.3 Operacions d'inversió: immobilitzat intangible, material i inversions financeres

4.4 Operacions de finançament: finançament aliè i finançament propi

Tema 5. El cicle comptable

5.1 Conceptes de període i cicle comptable

5.2 Obertura de la comptabilitat

5.3 Fase de registre de transaccions durant l'exercici

5.4 Els ajustaments de fi de período

5.5 Balanç de Comprovació final i Comptes Anuals

5.6. Liquidació i tancament de la comptabilitat