Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0913 - Direcció Estratègica d'Organitzacions Turístiques

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució de casos

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

A) L’avaluació d’aquesta assignatura constarà de dues parts:

    1.- PART PRÀCTICA: consistirà en la resolució de casos i elaboració de treballs (40% de la nota final). Per a aprovar l’assignatura haurà d’obtenir en aquesta part un 1,6 sobre 4. Si no s'obté la qualificació mínima en la resolució casos i elaboració de treballs durant el curs, es podrà superar aquesta part per mitjà de la resolució d'un cas pràctic en l'examen de la segona convocatòria ordinària.

     2.- PART TEÒRICA: examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes) (60% de la nota final). Per a aprovar l’assignatura haurà d’obtenir en l’examen un 2,4 sobre 6.

     La nota de la part pràctica es guardarà per a la segona convocatòria del mateix curs acadèmic, però no per a posteriors cursos.

B) Per a què l'estudiantat es considere presentat en una convocatòria cal que es presente a l'examen escrit.