SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Realización y defensa de una memoria

60%

Resolució d'exercicis i problemes

40%

Criteris de superació

Fins aun 80% de la nota total: examen escrit, que constarà en la resolució de qüestions i problemes. En el cas de grups molt reduïts, el professor podrà proposar un altre tipus de proves més personalitzades. En aquest apartat l’alumnat haurà d’obtindre un mínim de 5 punts sobre 10. L’alumnat no presencial haurà de contactar amb el professor per a establir com desenvolupar i entregar les tasques i problemes proposats.

•     Fins aun 10% de la qualificació final: realització d’un treball i la seua exposició oral . L’alumnat no presencial haurà d’acordar amb el professor com dur a terme este apartat de l’avaluació. En aquest apartat l’alumnat haurà d’obtindre un mínim de 6 punts sobre 10.

•     Fins aun 10% de la qualificació per l’assistència i participació en classe. L’alumnat no presencial haurà d’acordar amb el professor com dur a terme aquest apartat de l’avaluació. En aquest apartat l’alumnat haurà d’obtindre un mínim de 6 punts sobre 10.

•     Per aconsiderar que l’alumnat s’ha presentat a l’assignatura haurà de presentar-se a l’examen, haver entregat les tasques i exercicis proposats durant el curs, realitzar el treball final i, en el cas de l’alumnat presencial, haver-hi assistit a un mínim del 75% de les classes. L’assistència a classe serà substituïda per tutories online, en el cas d’alumnat no presencial.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16