Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRM033 - El Disseny d'una Investigació amb Perspectiva de Gènere

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

70%

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas)

25%

Entrevista de tutorización

5%

Criteris de superació

Per a avaluar l'assignatura  cal entregar un resum d'un disseny d'un projecte d'investigació amb perspectiva de gènere. L'extensió del text serà de 10 pàgines en Arial 10, interlineat senzill.
 
Es valoraran de manera especial les hipòtesis, objectius, unitats d'anàlisi, unitats d'estudi i unitats d'observació. Igualment es tindrà en compte el correcte referenciat bibliogràfic, el correcte ús dels conceptes, el que no continga judicis de valor, l'ús de cites d'autors, la relació amb els materials vistos en altres assignatures i la redacció del treball.
 
Per a superar i aprovar aquesta assignatura cal obtenir almenys una nota de cinc sobre deu.