Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Entrevista de tutorización

5%

Criteris de superació

S'exigeix l'obtenció d'una puntuació mínima en cada treball teòric o pràctic corresponent a cada un dels apartats del temari per a poder amitjanar en la nota final. Aquesta puntuació mínima s'estableix en 30 punts sobre 100.
 
L'assignatura se supera sempre que s'obtinguen almenys 50 punts sobre 100 com a nota mitjana resultant, aplicat el criteri anterior.