SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP405 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Llengua i Literatura i Ensenyament d'Idiomes)

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prova teòrica

50%

Prova pràctica

50%

Criteris de superació

En termes generals, per a superar l'assignatura l'estudiantat ha d'expressar-se oral i per escrit de manera correcta i ajustada. No es permetran errors com les faltes d'ortografia.

 

De manera específica, quant a les diferents proves d'avaluació:

a) Cal aprovar tant l'avaluació contínua com el projecte d'innovació. El projecte i les presentacions son Recuperables en segona convocatoria. El treball diari a classe (0,75%) no será recuperable

b) L'estudiantat es considerarà presentat a l'assignatura sempre que haja realitzat almenys el 25% de les activitats de l'avaluació contínua. Així mateix, el fet de presentar el projecte serà suficient per a considerar la convocatòria consumida.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16