Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1204 - Expressió Artística

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E01 - Capacitat per a manejar tècniques i eines d’expressió i representació artística.

Resultats d'aprenentatge

E01 - Representar correctament les proporcions i postures de la figura humana i altres elements susceptibles de ser inclosos en videojocs (animals, objectes).

E01 - Produir esbossos a mà alçada dels elements dels videojocs.

E01 - Dominar les distintes eines gràfiques i els seus recursos expressius.

E01 - Controlar les lleis de la proporció i composició.

E01 - Analitzar formalment els elements d’un dibuix (control de les proporcions, composició, etc.).