Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1052 - Sistemes de Gestió de Bases de Dades

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 44
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG04 - Capacitat de comunicar-se de forma oral i escrita en anglès en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

ITI02 - Capacitat per a seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar, avaluar, construir, gestionar, explotar i mantindre les tecnologies de maquinari, programari i xarxes, dins dels paràmetres de cost i qualitat adequats.  

ITI03 - Capacitat per a emprar metodologies centrades en l’usuari i l’organització per al desenvolupament, avaluació i gestió d’aplicacions i sistemes basats en tecnologies de la informació que asseguren l’accessibilitat, ergonomia i usabilitat dels sistemes. 

ITI05 - Capacitat per a seleccionar, desplegar, integrar i gestionar sistemes d’informació que satisfacen les necessitats de l’organització, amb els criteris de cost i qualitat identificats. 

Resultats d'aprenentatge

ETI.7.6 - Realitzar una presentació oral en anglès d’algun treball relacionat amb l’assignatura. (CG04)

ETI.7.5 - Realitzar tasques d’administració de sistemes de bases de dades. (ITI02)

ETI.7.4 - Mesurar els paràmetres de rendiment d’un sistema de base de dades. (ITI05)

ETI.7.3 - Planificar la implantació d’un sistema de bases de dades. (ITI03)

ETI.7.2 - Explicar la funció que realitza cada component d’un sistema de gestió de base de dades. (ITI02)

ETI.7.1 - Realitzar un disseny físic d’una base de dades que permeta l’accés eficient. (ITI05)