SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1025 - Gràfics i Multimèdia

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

45%

Projecte

40%

Avaluació de pràctiques

15%

Criteris de superació


 
 La superació de l'assignatura suposarà tenir una nota mínima de 5 sobre 10, tant en l'examen teòric com en el projecte de laboratori. La presentació del treball en grup és una activitat opcional, per la qual cosa no es tindrà en compte com a requisit mínim per a superar l'assignatura.

Es considera que l'alumnat s'ha presentat a l'assignatura si ha realitzat l'examen teòric.

La nota final es calcularà a partir dels següents percentatges:
  • Examen teòric: 45% de la nota final de l'assignatura. Consisteix en la realització d'un examen escrit amb preguntes teòriques i problemes.
  • Projecte: 40% de la nota final de l'assignatura. Per a la realització del projecte, a l'alumnat se li facilitaran els continguts mínims que ha de complir el projecte. S'avaluarà la complexitat del mateix.
  • Avaluació de les pràctiques: 15% de la nota final de l'assignatura (nota treball de teoria en grup * 0,15). El treball en grup consisteix en el desenvolupament d'un tema relacionat amb l'assignatura. El grup ha de lliurar al professorat: el tema escollit, l'índex, el treball finalitzat en PDF, i un vídeo amb la presentació del tema. El grup haurà de realitzar almenys dues tutories amb el professorat. S'avaluarà, tant el document PDF pujat a l'aula virtual, com la presentació realitzada en vídeo, que es mostrarà a classe a la resta d'alumnes de l'assignatura.

Les notes de les parts aprovades en primera convocatòria, es guardaran per a la segona convocatòria.

En segona convocatòria, es mantenen les condicions de superació de l'assignatura, i el càlcul de la nota final de la següent manera:
  • Examen teòric: 45% de la nota final de l'assignatura.
  • Projecte: 40% de la nota final de l'assignatura.
  • El 15% corresponent a l'avaluació de les pràctiques no és recuperable en aquesta convocatòria.


Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16