SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1008 - Programació II

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

31 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

23 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

IB03 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

IB04 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

Resultats d'aprenentatge

Calcular cotes asimptòtiques per als costos espacial i temporal d’algoritmes senzills. (IB03)

Donades unes especificacions, dissenyar i implementar un programa de grandària xicoteta acompanyat de bateries senzilles de prova. (IB03)

Explicar el funcionament d’una funció recursiva senzilla. (IB04)

Implementar les següents estructures de dades complint certes especificacions: pila, cua, llista enllaçada, diccionari. (IB04)

Implementar llibreries que permeten reutilització de codi en problemes senzills. (IB04)

Implementar programes que usen fluxos de dades. (IB04)

Modelar objectes senzills amb classes a partir d’una especificació. (IB04)

Usar efectivament un entorn integrat de desenvolupament. (IB04)

Usar llibreries existents en el desenvolupament de programes. (IB04)

Utilitzar implementacions estàndard de les següents estructures de dades: pila, cua, llista enllaçada, diccionari. (IB04)

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16