Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Criteris de superació

a)   Per a aprovar l'assignatura cal obtenir globalment (examen final + avaluació contínua), com a mínim, un 5.

b)   Perquè un alumne/a es considere presentat/da en una convocatòria, s'ha d'haver presentat a l'examen escrit.