SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0916 - Llengua i Cultura B (Anglès) per a Traductors i Intèrprets

Curs 2 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

En esta assignatura utilitzem una metodologia eminentment pràctica, amb explicacions teòriques puntals (gramàtica, referències culturals, etc.). La metodologia d'aprenentatge seguirà un procés inductiu; d'aquesta manera, l'alumnat pot consolidar els seus coneixements previs i progressar cap al nivell avançat. Així, les explicacions teòriques es realitzen de manera participativa i es presenta la matèria de forma inductiva, per a després passar a activitats en les quals l'alumnat pot resoldre problemes i aprofundir en els continguts. En les classes pràctiques es promourà una metodologia funcional, basada en l'ús real de la llengua meta, en les quals es buscarà un equilibri entre els objectius de fluïdesa i correcció.

S'integraran les quatre destreses descrites en el marc europeu de referència, si bé, atesa l'orientació principal de l'alumnat cap a la traducció i la interpretació, es farà especial insistència en les destreses receptives tant en llengua oral com en llengua escrita.

Es potenciarà, així mateix, l'aprenentatge autònom de l'alumne (donada la important càrrega de treball de l'alumne que requerix esta assignatura) , que, amb el suport del docent, serà el protagonista del seu procés d'aprenentatge. Per a això, es posarà a disposició de l'alumnat recursos i materials adequats, tant a través de l'aula virtual de l'assignatura com en aquesta guia docent (vegeu: 'Altres recursos').

L'anglés serà la llengua vehicular de classe.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16