EA0959 - Literatura Fronterera, Literatura entre Cultures

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

I. FRONTERES FÍSIQUES: LA FRONTERA

II. FRONTERES MENTALS

         1. Escriptors nadius americans

         2. Escriptors asiaticoamericans

         3. Escriptors mexicanoamericans