SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

CA0919 - Fonaments del Màrqueting

Curs 2 - Semestre 2

Professorat i llengües docents

Grup A
TEORIA

Diego Monferrer Tirado

Castellà 50,00 % Valencià 50,00 %: TEORIA 1

Tutories
PROBLEMES

Yeamduan Narangajavana Kaosiri

Castellà: PROBLEMES 1

Tutories

Marta Estrada Guillén

Castellà 50,00 % Valencià 50,00 %: PROBLEMES 2

Tutories
SEMINARI

Marta Estrada Guillén

Castellà 50,00 % Valencià 50,00 %: SEMINARI 1

Tutories
TUTORIES