SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SJA016 - Disseny i Gestió de Sistemes de Producció

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen final

60%

Evaluación Continua

40%

Criteris de superació

General:
• La nota mitjana de l'assignatura, que té en compte l'avaluació contínua (30%) Les pràctiques (10%) i l'examen final (60%), ha de ser com a mínim de 5 punts sobre 10 per superar l'assignatura.
• Es superarà la prova de l'examen final només si s'obté una nota mínima de 5.0 sobre 10. Només si la nota de l'examen final és igual o superior a 4.0 punts es pot compensar amb la resta de qualificacions per superar l'assignatura
• La nota de l'examen final inclou la resposta a un grup de preguntes (7 punts sobre 10) i el resultat d'un exercici de disseny d'instal·lació assignat (3 punts sobre 10); el total de punts deura ser no menys de 4 per poder compensar el valor amb el resultat de l'avaluació contínua
• No existeix mínim en la nota de l'avaluació contínua.
• L'examen final és obligatori. Pot ser recuperable en convocatòries posteriors.
 
Avaluació Contínua:
• La part d'avaluació contínua estarà formada per dos apartats:
1. Memòries i informes de pràctiques de laboratori: 10% de la nota final. La nota de pràctiques només seran avaluades si es supera el 80% de l'assistència.
2. Avaluació dels treballs assignats durant el curs i el desenvolupament de l'assignatura: 30% de la nota final (el 15% correspon als treballs presentats, i el 15% correspon a l'avaluació individual)
• La nota de l'avaluació contínua obtinguda durant el curs serà vàlida per a les dues convocatòries d'examen.
Consideració de Presentat:
• Per considerar presentat o presentada a l'assignatura l'estudiant ha de realitzar l'examen final

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16