SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement entre CFGS i Grau universitari

Aquest grau SI contempla el reconeixement.

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest grau SI contempla el reconeixement.

Assignatures

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

800 - Ciències del Medi Natural

AG1801 - Biologia

AG1813 - Botànica

Reconeixement

801 - Expressió Gràfica i Cartografia

AG1820 - Topografia

Reconeixement

802 - Fonaments Físics de l'Enginyeria

AG1804 - Física I

AG1808 - Física II

Reconeixement

803 - Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria

AG1802 - Càlcul I (Matemàtiques)

AG1807 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

Reconeixement

804 - Fonaments Químics de l'Enginyeria

AG1806 - Química

Reconeixement

806 - Edafologia

AG1812 - Geologia, Edafologia i Climatologia (Geologia)

Reconeixement

807 - Informàtica

AG1803 - Informàtica

Reconeixement

808 - Ciència i Tecnologia del Medi Ambient

AG1816 - Ecologia i Impacte Ambiental

Reconeixement

809 - Economia

AG1832 - Valoració i Comercialització

Reconeixement

810 - Electrificació i Automatització d'Instal·lacions Agrícoles

AG1825 - Instal·lacions Electrotècniques

Reconeixement

811 - Sistemes Mecànics

AG1827 - Estructures i Construccions Rurals

Reconeixement

812 - Jardineria

AG1830 - Jardineria, Cultius Ornamentals i Enginyeria de les Àrees Verdes

Reconeixement

813 - Fitotècnia General

AG1814 - Fitotècnia

Reconeixement

814 - Protecció de Cultius

AG1818 - Protecció de Cultius

Reconeixement

815 - Estadística

AG1811 - Estadística i Optimització

Reconeixement

816 - Fisiologia Vegetal

AG1815 - Fisiologia Vegetal

Reconeixement

817 - Recursos Hídrics

AG1826 - Recursos Hídrics, Gestió Sostenible i Ordenació del Territori

Reconeixement

818 - Sistemes de Reg

AG1834 - Regs i Drenatges

Reconeixement

819 - Projectes

AG1831 - Projectes d'Enginyeria

Reconeixement

820 - Paisatgisme

AG1833 - Paisatgisme i Projectes de Restauració Ambiental i Paisatgística

Reconeixement

821 - Tecnologia de la Producció Hortofructícola

AG1828 - Horticultura

Reconeixement

822 - Citricultura

AG1838 - Fructicultura Especial

Reconeixement

823 - Indústries Agroalimentàries

AG1841 - Postrecol·lecció i Indústries Agroalimentàries

Reconeixement

824 - Projecte de Fi de Carrera

AG1835 - Pràctiques Externes

Reconeixement

825 - Agricultura Biològica

AG1839 - Entomologia Agrícola

AG1840 - Fitopatologia

Reconeixement

825 - Agricultura Biològica

AG1843 - Genètica Molecular

Reconeixement

826 - Aplicació de Fitoreguladors

AG1839 - Entomologia Agrícola

AG1840 - Fitopatologia

Reconeixement

826 - Aplicació de Fitoreguladors

AG1843 - Genètica Molecular

Reconeixement

827 - Comercialització i Estudis de Mercat

AG1839 - Entomologia Agrícola

AG1840 - Fitopatologia

Reconeixement

828 - Malherbologia

AG1839 - Entomologia Agrícola

Reconeixement

828 - Malherbologia

AG1843 - Genètica Molecular

Reconeixement

828 - Malherbologia

AG1843 - Genètica Molecular

Reconeixement

829 - Producció Integrada

AG1839 - Entomologia Agrícola

AG1840 - Fitopatologia

Reconeixement

829 - Producció Integrada

AG1843 - Genètica Molecular

Reconeixement

830 - Propagació i Millora de Plantes

AG1824 - Propagació i Sanejament de Material Vegetal. Vivers

Reconeixement

831 - Prospecció, Gestió i Explotació de Recursos Hídrics

AG1839 - Entomologia Agrícola

AG1840 - Fitopatologia

Reconeixement

831 - Prospecció, Gestió i Explotació de Recursos Hídrics

AG1843 - Genètica Molecular

Reconeixement

832 - Resposta dels Cultius a Condicions Adverses

AG1839 - Entomologia Agrícola

AG1840 - Fitopatologia

Reconeixement

832 - Resposta dels Cultius a Condicions Adverses

AG1843 - Genètica Molecular

Reconeixement

833 - Tecnologia de la Post-recol·lecció

AG1841 - Postrecol·lecció i Indústries Agroalimentàries

Reconeixement

834 - Conreus Protegits

AG1839 - Entomologia Agrícola

AG1840 - Fitopatologia

Reconeixement

834 - Conreus Protegits

AG1843 - Genètica Molecular

Reconeixement

835 - Fruiters Mediterranis

AG1836 - Fructicultura General

Reconeixement

836 - Horticultura Ornamental

AG1824 - Propagació i Sanejament de Material Vegetal. Vivers

Reconeixement

837 - Olivicultura

AG1839 - Entomologia Agrícola

AG1840 - Fitopatologia

Reconeixement

837 - Olivicultura

AG1843 - Genètica Molecular

Reconeixement

838 - Plantes Aromàtiques i Medicinals

AG1839 - Entomologia Agrícola

AG1840 - Fitopatologia

Reconeixement

838 - Plantes Aromàtiques i Medicinals

AG1843 - Genètica Molecular

Reconeixement

899 - Anglès Tècnic Agrícola

AG1805 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Reconeixement
Grau en Química

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

QU0901 - Biologia

AG1801 - Biologia

Reconeixement

QU0921 - Bioquímica

AG1801 - Biologia

Reconeixement
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

A53 - Història Econòmica d'Espanya

J02 - Història d'Europa

AG1810 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Reconeixement
Llicenciatura en Humanitats

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

J02 - Història d'Europa

K66 - Història del Món Rural

AG1810 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Reconeixement

J02 - Història d'Europa

K68 - Història Social de l'Espanya Moderna

AG1810 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Reconeixement
Titulació per a la lliure configuració

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

A53 - Història Econòmica d'Espanya

J02 - Història d'Europa

AG1810 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Reconeixement

J02 - Història d'Europa

K66 - Història del Món Rural

AG1810 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Reconeixement

J02 - Història d'Europa

K68 - Història Social de l'Espanya Moderna

AG1810 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Reconeixement

J02 - Història d'Europa

J03 - Història del Pensament Europeu

AG1810 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Reconeixement

J02 - Història d'Europa

J05 - Història de les Institucions Econòmiques Europees

AG1810 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Reconeixement
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16