SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1532 - Literatura Espanyola

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 48
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 46
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E01 - Consciència crítica de la relació entre els esdeveniments i processos actuals i el passat

E03 - Consciència de les diferents perspectives historiogràfiques en els diversos períodes i contextos

E09 - Capacitat crítica, que permeta analitzar les informacions contingudes en els textos, els discursos i les imatges, i jutjar-les d’una forma autònoma i creativa

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G08 – Raonament crític

G13 – Comunicació oral i escrita en llengua nativa

Resultats d'aprenentatge

Ampliar els idees literàries a la realitat extratextual.

Aplicar el text literari als realitats socioculturals.

Conèixer i comprendre el context sociocultural.

Dominar la llengua oral i escrita.

Enjudiciar i valorar els aspectes del text literari.

Ser capaç de trobar els elements nuclears del text literari.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16