SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1118 - Farmacologia General

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució d'exercicis i problemes

25%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Criteris de superació

1. L'examen escrit que correspon amb els coneixements teòrics té una valoració de 50% de la nota final. Consisteix en  preguntes de tipus test. Per a aprovar és necessari un mínim de 50% de la puntuació màxima. Per cada tres preguntes incorrectes es descomprarà una.

2. La resolució d'exercicis i problemes correspon amb l'examen pràctic que també es realitzarà de forma escrita. Consisteix en la realització d'exercicis pràctics i la resolució de problemes de tipus pràctic. Per a aprovar-ho és necessari un mínim de 50% de la puntuació màxima.

3. Observació/execució de tasques i pràctiques: Es valorarà sobre un 25% l'assistència i participació activa en els seminaris, realització de tasques específiques i les pràctiques.
Per a aprovar-ho és necessari un mínim de 50% de la puntuació màxima.


Perquè l'alumne aprove l'assignatura ha de tenir aprovats els tres apartats (1, 2 i 3).

Nota: Existeix la possibilitat de recuperació d'una convocatòria a la següent. Per exemple, si un alumne aprova l'examen teòric però suspèn en examen pràctic, el teòric se li guarda per a la següent convocatòria en la qual haurà d'aprovar l'examen suspès.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16