SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1115 - Aparell Genitourinari - Endocrinologia - Sistema Immune

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

A) NOTES MÍNIMES:


- Examen escrit (teoria): 2.5/5

- Observació/execució de tasques i pràctiques (pràctiques i seminaris): 1.5/3

- Resolució d'exercicis i problemes (examen pràctic): 1/2


A1. S'exigirà una qualificació mínima de 5 sobre 10 (2.5 sobre 5) en l'examen escrit per a considerar-se superat.

A2. Es realitzaran exàmens dels continguts de laboratoris i seminaris, que hauran de ser aprovats per a poder incorporar les notes derivades de treballs, qüestionaris o memòries d'aquestes activitats. 
A3. S'exigirà la realització d'almenys un 80% de les activitats presencials obligatòries (laboratoris i seminaris) per a poder aprovar la matèria.B) Es considerarà presentat tot alumne que es present a l'examen final escrit.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16