SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

Personalitza els horaris

 • El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.
 • EE1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 18 10
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 0 31
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1003 - Informàtica

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 1 20
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1004 - Física I

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 0 32
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 8 11
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1006 - Química

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 14 41
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 0 35
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1008 - Física II

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 0 37
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1009 - Expressió Gràfica

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 0 28
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 7 10
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1011 - Estadística i Optimització

  Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 0 1
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1012 - Mecànica de Màquines i Estructures

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1013 - Electrotècnia

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1014 - Enginyeria Tèrmica

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1015 - Ciència i Tecnologia de Materials

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 1 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1016 - Mecànica de Fluids

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 0 4
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1017 - Empresa

  Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 0 44
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1018 - Electrònica

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 16 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1019 - Elasticitat i Resistència de Materials

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 10 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 0 18
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 0 12
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1022 - Ampliació de Teoria de Circuits

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 0 13
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1023 - Sistemes Automàtics

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 0 8
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1024 - Sistemes de Producció Industrial

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 0 27
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1025 - Màquines Elèctriques

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 0 8
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1026 - Ampliació de Màquines Elèctriques

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 0 10
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 1 10
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1028 - Instal·lacions d'Energies Renovables

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 0 15
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1029 - Electrònica de Potència

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 0 5
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1030 - Automatització Industrial

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 2 2
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1031 - Projectes d'Enginyeria

  Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 0 22
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 1 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1033 - Tecnologies del Medi Ambient

  Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 2 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1034 - Pràctiques Externes

  Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

  6 1 4
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 2 15
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1036 - Programació de Sistemes

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  4,5 2 16
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1037 - Electrònica Digital i Microcontroladors

  Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

  4,5 2 13
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1038 - Regulació Automàtica

  Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

  4,5 2 14
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1039 - Sistemes Informàtics Industrials

  Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

  4,5 2 14
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1040 - Centrals Hidroelèctriques

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 2 8
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1041 - Noves Tecnologies Energètiques

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  4,5 2 8
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1042 - Centrals Termoelèctriques

  Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

  4,5 2 9
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  4,5 2 10
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1044 - Ampliació d'Energies Renovables

  Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

  4,5 2 8
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EE1045 - Treball de Final de Grau

  Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

  12 0 5
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
  Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16