Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1054 - Pràctiques Externes i Projecte de Final de Grau (Treball de Final de Grau)

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació de pràctiques externes i projecte de fi de grau

100%

Criteris de superació

L'alumne desenrotllarà un projecte durant l'estada en l'empresa dirigit pel supervisor, realitzarà una memòria del projecte davall la supervisió d'un tutor acadèmic i farà una exposició oral davant d'un tribunal universitari.

En l'avaluació intervindran el supervisor, el tutor i el tribunal universitari, que avaluaran el desenrotllament de l'estada i el projecte, la memòria del projecte i l'exposició oral, segons els terminis i els requisits establits per la comissió de grau, i que es publicaran en l'aula virtual de l'assignatura.

La nota global requerida per a superar l'assignatura és un 5 sobre 10.

El criteri per a considerar l'alumnat presentat a l'assignatura és la consecució de la qualificació d'Apte en la proposta tècnica que s'entrega durant les primeres setmanes de l'estada en l'empresa.