Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1042 - Tecnologies i Aplicacions web

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació de pràctiques

60%

Examen

40%

Criteris de superació

La nota final sobre 10 de l'assignatura  serà : Mitja Butlletins*0,6+Teoria*0,4.

Però no superarà el 4,5 si alguna de les parts no arriba al 5 sobre 10.

1ª Convocatòria:

Teoria: 2 Parcials. 1er parcial a l'octubre. 2º parcial en convocatòria oficial (i a més recuperació 1 parcial) .

Pràctiques:

  • Assistir regularment a les classes.
  • Entregar en data límit els butlletins.
  • Obtindre un 5/10 en tots els butlletins segons la rúbrica penjada a l'aula virtual.

2ª Convocatòria:

Recuperar Teoria: En la convocatòria oficial recuperar  1 parcial o els 2 parcials.

Recuperar Pràctiques:

  • Realitzar un examen amb exercicis semblants als realitzats en els laboratoris.
  • Màxim s'obtindrà un 7/10 de qualificació.

FIGURARÀ COM A PRESENTAT:

  • Tot alumne o alumna que es presente a l'examen.