Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1033 - Gestió de la Informació en les Organitzacions

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura es divideix en dues parts:
  • Una primera, orientada a proporcionar els coneixements fonamentals sobre sistemes d'informació, i comprendre'n la funció en la gestió d'empreses. S'hi analitza la planificació de la tecnologia i sistemes d'informació (TI / SI) en les empreses.
  • En la segona part es pretèn que l'alumnat es familiaritze amb l'ús d'eines informàtiques de gestió, utilitzades de manera generalitzada en les empreses.
El mètode didàctic que predomina en la impartició dels crèdits teòrics de l'assignatura serà el de la classe magistral participativa, i fomenta la participació en l'aula. Per a donar suport al procés d'ensenyament-aprenentatge el professorat prepararà uns esquemes-transparències de cada tema per a un millor seguiment de la classe. El contingut d'aquestes transparències s'ha d'ampliar a partir de la bibliografia recomanada per a cada tema. Aquests continguts són exigibles de manera individual a l'estudiantat en l'examen escrit de l'assignatura.
 
El desenvolupament dels crèdits pràctics pretén ampliar i aplicar els conceptes rebuts en les classes teòriques, així com fomentar en l'alumnat les capacitats crítiques, analítiques i sintètiques.
 
La realització d'activitats pràctiques consistirà en la resolució de problemes, exercicis i casos pràctics. Els estudiants i les estudiantes realitzaran el treball especificat en cadascuna de les pràctiques, i entregaran un informe amb la resolució de l'activitat. Així mateix, la resolució d'aquestes activitats es discutirà en les sessions pràctiques.
 
Les classes de laboratori consistiran en la resolució de problemes i exercicis pràctics de forma individual o en grup. A vegades, es corregiran en classe o es realitzaran intercanvis entre l'alumnat de les solucions proposades per a la correcció.