Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 62
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG04 - Capacitat de comunicar-se de forma oral i escrita en anglès en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

IR12 - Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que permeten el seu adequat ús, i el disseny i l’anàlisi i implementació d’aplicacions basades en ells.

Resultats d'aprenentatge

Manejar i comprendre material docent escrit en anglès en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions. (CG04)

Formular consultes de recuperació i actualització de dades en bases de dades relacionals utilitzant llenguatges estàndard. (IR12)

Explicar els conceptes fonamentals dels sistemes de bases de dades relacionals, els seus objectius i arquitectura. (IR12)

Dissenyar una base de dades relacionals a partir de l’especificació d’un problema. (IR12)