Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0905 - Materials de Construcció I: Fonaments

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

UJI15 - Capacitat per a analitzar i proposar materials, solucions constructives i processos innovadors en el sector de l'edificació d'obra nova i de rehabilitació.

UJI17 - Capacitat per a analitzar i proposar materials i solucions constructives amb criteris de sostenibilitat en el sector de l'edificació d'obra nova i rehabilitació.

UJI18 - Capacitat d'anàlisi de les necessitats del sector de l'edificació i de donar respostes adequades a aquestes necessitats.

UJI19 - Capacitat d'exposar i defensar el treball professional amb l'elaboració de documents i exposicions orals.

MB4 Coneixement de les característiques químiques dels materials emprats en la construcció, els seus processos d'elaboració, la metodologia dels assajos de determinació de les característiques, l'origen geològic, l'impacte ambiental, el reciclatge i la gestió de residus. 

ME04 Coneixement dels materials i sistemes constructius tradicionals o prefabricats emprats en l'edificació, les seues varietats i les característiques físiques i mecàniques que els defineixen.

ME09 Capacitat per a dictaminar sobre les causes i manifestacions de les lesions en els edificis, proposar solucions per a evitar o esmenar les patologies, i analitzar el cicle de vida útil dels elements i sistemes constructius.

ME10 Aptitud per a intervenir en la rehabilitació d'edificis i en la restauració i conservació del patrimoni construït.  

ME12 Capacitat per a aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis. 

ME20 Aptitud per a analitzar, dissenyar i executar solucions que faciliten l'accessibilitat universal en els edificis i el seu entorn. 

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge