SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboració i defensa pública del treball fi de master

100%

Criteris de superació

És necessari obtenir una qualificació mínima de 5 per aprovar el mòdul.
 
Cada professor responsable de supervisar un treball serà l'encarregat de la seva valoració sobre la base del contingut del mateix , el grau d'adequació amb l'exigit en la rúbrica d'avaluació en funció del perfil escollit, grau d'adaptació a les orientacions per ell donades , etc. , i emetre un informe donant o no el vistiplau a la feina.
 
La Defensa Pública del Treball es realitzarà en sessió pública, mitjançant l'exposició del seu contingut o de les línies principals del mateix , durant el temps màxim especificat en la citació per a la defensa. Posteriorment , l'estudiant contestarà a les preguntes i aclariments que plantegin els membres de la Comissió Avaluadora, la qual procedirà a donar-li una qualificació global del treball tenint en compte tant l'exposició com l'informe del tutor.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16