SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Professorat

Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció

Aguilar Gasulla, Jorge

Professor Associat Laboral

Bovea Edo, María Dolores

Professora Titular d'Universitat

Chulvi Ramos, Vicente

Professor Contractat Doctor

Company Calleja, Pedro Pablo

Catedràtic d'Universitat

González Lluch, María Carmen

Professora Contractada Doctora

Iserte Vilar, José Luis

Professor Contractat Doctor

Mora Aguilar, Marta Covadonga

Professora Contractada Doctora

Mulet Escrig, Elena

Professora Titular d'Universitat

Pérez González, Antonio

Catedràtic d'Universitat