SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SBO004 - Activitats Productives i Xarxes Mercantils en el Mediterrani Occidental

Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en el context de la investigació en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental

CB9 - Comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats en l'àmbit de la h.ª Moderna del Mediterrani Occidental

CE1 - Analitzar la Història Moderna del Mediterrani Occidental des d'una perspectiva comparada

CE2 - Analitzar la història local i regional de la Història Moderna del Mediterrani Occidental

CE3 - Comprendre que el coneixement històric està en contínua construcció i identificar les diferents perspectives historiogràfiques

CG2 - Elaborar i manejar escrits, informes i procediments d'actuació més idonis per als problemes suscitats en la investigació en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental

CG3 - Analitzar de forma crítica treballs en l'àrea de la h.ª Moderna del Mediterrani Occidental

Resultats d'aprenentatge

L'estudiant tindrà un coneixement avançat dels fonaments històrics que permeten explicar la història del Mediterrani Occidental durant l'Edat Moderna i van contribuir a definir les diverses identitats que en aquest àmbit es van superposar. I en particular dels canvis i innovacions experimentades per l'economia del Mediterrani Occidental en el període modern; les resistències i conflictes que van frenar o van afavorir la seua adopció, i dels factors que van afavorir la intensificació del tràfic mercantil i van generar la conformació d'estrets vincles entre els homes de negocis. Serà capaç de cercar i analitzar informació sobre la matèria, elaborar-la i presentar, per escrit i oralment, les seues reflexions sobre el tema.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16