SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

13 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 105
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG03 - Resolver problemas a través de una aplicación de los medios de la transformación pacífica de conflictos

CG04 - Evaluar procesos de transformación pacífica de los conflictos

CG07 - Interactuar con los compañeros a través de las actividades realizadas en relación con los estudios de paz, conflictos y desarrollo

CG08 - Reconocer la diversidad y la interculturalidad gracias al contacto continuo con estudiantado y profesorado procedente de múltiples culturas

CG12 - Seleccionar estrategias para transformar conflictos por medios pacíficos

CG14 - Identificar rasgos culturales desde una perspectiva intercultural

E05 - Promover el diálogo de forma abierta e inclusiva teniendo en cuenta los presupuestos de los estudios de paz, conflictos y desarrollo

E08 - Contrastar las diferentes perspectivas historiográficas en el marco de los estudios de paz, conflictos y desarrollo sobre momentos de paz y situaciones de conflicto en diversos periodos y contextos

E13 - Utilizar de modo claro y sin ambigüedades la terminología propia en el ámbito interdisciplinar de los estudios de paz, conflictos y desarrollo

E15 - Valorar los contenidos propios de los estudios de paz, conflictos y desarrollo en un contexto intercultural e internacional

E16 - Producir una reflexión crítica y profunda sobre la violencia, la injusticia, la desigualdad, el desarrollo y la paz en diversos contextos y tiempos

Resultats d'aprenentatge

- 4.8 Entrenar en l'anàlisi del funcionament dels organismes internacionals mitjançant exercicis de simulació com l'ONU i les seves agències, ONGs, ONGDs, aprofitant les capacitats de molts dels estudiants que treballen, o han treballat, en institucions d'aquest tipus.

- 4.7 Promocionar la simulació de conflictes entre països en conflicte amb la participació directa dels estudiants d'aquests països, i entrenar en les alternatives pacífiques als conflictes armats que els propis estudiants han sofert.

- 4.6 Promoure destreses de transformació pacífica de conflictes interpersonals aprofitant la complexitat de la comunitat internacional d'estudiants que formen part del programa.

- 4.11. Exercitar en la comunicació plurilingüe, donada la procedència multilingüe dels estudiants participants amb especial èmfasi en l'anglès, espanyol i valencià que són les llengües vehiculessis del programa en la Universitat Jaume I.

- 3.2. Capacitar per a analitzar i utilitzar críticament les diferents maneres de regulació de conflictes per mitjans pacífics, a través de la potenciació de les competències de les parts implicades i el reconeixement intercultural, tant en el marc interpersonal com en els contextos estatals i mundials.

- 2.2 Conèixer les principals escoles internacionals de resolució, gestió i transformació dels conflictes per mitjans pacífics, des de l'àmbit interpersonal als àmbits de governabilitat estatal i mundial.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16