SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Evaluación Continua

60%

Examen final

40%

Criteris de superació

El sistema d'avaluació i els criteris de superació de l'assignatura seran els mateixos en totes les convocatòries del curs acadèmic:

- 40% examen final.

- 40% examen final.

- 60% avaluació contínua:

        20% realització i lliurament de memòries de les sessions pràctiques (no obligatori, no recuperable)

         20% proves en finalitzar les unitats didàctiques (no obligatori, no recuperable)
 
         20% treball individual de final d'assignatura (obligatori, recuperable)

Per poder aprovar l'assignatura, l'alumne/a haurà de tenir com a mínim una puntuació de 4 sobre 10 en cadascuna de les parts de l'assignatura (examen final i avaluació continua) i 5 sobre 10 a la nota final de l'assignatura. La part de l'assignatura que arribi a aquesta puntuació mínima es pot guardar per a la 2ª convocatòria. Si no s'assoleix aquesta nota mínima requerida a la part de "avaluació contínua", en 2a convocatòria només es podrà repetir la part corresponent al treball individual de l'assignatura.

En cas que no s'assoleixi la puntuació mínima requerida en alguna de les dues parts, la qualificació màxima de l'assignatura serà de 4.5 punts sobre 10.

L'alumne/a es considerarà presentat a una convocatòria si es té nota corresponent a la prova examen final de l'assignatura en aquesta convocatòria.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16