SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRM036 - Teoria i Tècniques d'Investigació sobre Violència de Gènere

Semestre 2

Activitats

Tutories

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 118
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Conocer y aplicar la perspectiva de género en la práctica profesional o investigadora en materia de igualdad y prevención de la violencia de género

CG04 - Conocer y emplear adecuadamente recursos en línea para la práctica profesional o investigadora en materia de igualdad y prevención de la violencia de género

E3 - Utilizar adecuadamente bibliografía nacional y extranjera sobre género, igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevención de la violencia de género

Resultats d'aprenentatge

Saber revisar la literatura científico-jurídica sobre violencia de género

Saber emplear técnicas de análisis cuantitativas y cualitativas en el estudio de la violencia de género

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16