SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Projectes

75%

Examen

25%

Criteris de superació

La nota final de l'assignatura s'obté a partir de la nota d'un examen i de la qual s'obté en el treball realitzat. Aquest treball s'ha d'exposar públicament, tenint-se en compte de cara a la nota tant la qualitat del treball, com la qualitat de l'exposició. El pes de l'examen serà d'un 25%, mentre que el treball tindrà un pes del 75%. Aprovar aquells alumnes que obtinguin almenys un 5 en la nota de l'assignatura. No s'exigirà una nota mínima en cap de les dues parts de l'assignatura. 
 
Es considerarà que un alumne s'ha presentat a una convocatòria quan l'alumne lliuri un treball. A la segona convocatòria l'alumne podrà recuperar tant el treball com l'examen.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16