SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAW014 - Problemes de Conducta i Inadaptació Social en la Infància

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Trabajo en equipo cooperativo

25%

Resolució de casos

25%

Criteris de superació

L'estudiant deu superar l'examen en un cinc o superior (sobre 10).

Deu realisar al mateix temps TRABAJOS practics de resolucio de casos i practiques individuals i/o en equip que deuran igualment obtindre una calificacio minima de 5 (sobre 10).

És donarà la consideració de "Presentat" a una assignatura a l'estudiantat que haja
realitzat la prova final, que vindrà determinada pel calendari acadèmic, o s'haja presentat al percentatge de la resta d'activitats d'avaluació obligatòries que s’especifique a la guia docent, percentatge que, en tot cas, no podrà ser inferior al 60%.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16