Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

25%

Resolució d'exercicis i problemes

25%

Criteris de superació

A) Superar un 5 sobre 10 en cada un dels punts de l'apartat 10.1.

B) Es considerarà presentat aquell estudiant que assisteix a l'examen escrit. Si l'estudiant té superats els restants apartats indicats en el punt 10.1 es conservarà la nota únicament en la segona convocatòria