SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP415 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Llengua i Literatura i Ensenyament de l'Anglès)

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prova teòrica

50%

Prova pràctica

50%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'estudiantat ha d'expressar-se oralment i per escrit de manera correcta i ajustada. No es permetran errors com les faltes d'ortografia, que poden ser motiu de baixada de nota i fins i tot de suspens.

De manera específica, pel que fa a les diferents proves d'avaluació:

a) Per a aprovar és necessari aprovar les tasques que s'han d'entregar i l'examen final. S'ha d'obtenir almenys el 50% en cada part.
b) L'estudiant o l'estudianta es considerarà presentat a l'assignatura quan haja entregat almenys una de les tasques de l'avaluació continuada. Tanmateix, el fet de realitzar l'examen final és prou per a considerar la convocatòria consumida.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16