Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

19 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

19 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 51
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 51
Hores presencials Hores no presencials

Competències

SFE. Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

SFE. Comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en l'adquisició de competències i aprenentatges com en l'educació en el respecte dels drets i llibertats, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i en la igualtat de tracte i no discriminació de les persones amb discapacitat.

SFE. Conèixer l'evolució històrica de la família, els seus diferents tipus i la incidència del context familiar en l'educació.

SFE. Relacionar l'educació amb el medi.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge