SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1205 - Principis d'Economia

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Criteris de superació

La superació de l'assignatura requereix un mínim de 5 punts sobre 10.
La realització de l'examen escrit final es valorarà amb un màxim de 7 punts.
Per a aprovar l'assignatura s'ha d'aprovar l'examen escrit final en qualsevol convocatòria que es presente l'estudiant, aquest examen s'aprova amb el 50% de la nota màxima.
La realització d'activitats pràctiques es valorarà amb un màxim de 3 punts.
Es considerarà que l'alumne es presenta a l'avaluació de la primera/segona convocatòria ordinària quan realitze l'examen escrit final de la convocatòria corresponent.
La nota obtinguda en la realització de les tasques o exercicis al llarg del semestre serà vàlida en les dues convocatòries.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16